Dette er et gratis pausetilbud for samarbeidende regnskapsførere og medlemmer av Bondelaget. Kaffen må du selv sørge for, men vi står for "underholdningen".

Miniseminaret varer fra 1300 - 1330 og vil inneholde nyhetsoppdateringer og korte faglige avklaringer.

Vertskap: Advokat Jan Bangen

Dagens tema: Kårbolig og andre utleieboliger. Advokat Jan Bangen og rådgiver Martin Johnsbråten tar for seg ulike aktuelle spørsmål.

Slik blir du med på "Torsdagskaffen":

Vi benytter Teams, - og lenken vil bli lagt ut her en dag på forhånd. (Det vil ikke være noen påmelding eller annen registrering)