Urbant og bynært landbruk i Sør-Trøndelag

  • Tips en venn om denne siden

Trondheimpolitikernes palledyrkingskasser 2016

Urbant landbruk handler om hvordan byen kan brukes til å dyrkes mat i og at "alle" kan bidra til at byens befolkning blir mer selvforsynt med mat. Gode holdninger til matjord og matproduksjon skapes gjennom den stadig økende interessen og engasjementet rundt urban og bynær dyrking.

På denne sida skal vi holde dere oppdatert på hva som skjer med urbant landbruk i og rundt Trondheim. Vi kan si det sånn at urbant landbruk engasjerer bønder langt oppi dalan. Her har vi fått henvendelser fra "bonkailla" som har hørt om urbant landbruk og gjerne vil at "avkommet" som studerer i byen skal bruke balkongen sin til nyttige vekster:-)

I Sør-Trøndelag er det dannet en nettverksgruppe som jobber med urbant og bynært landbruk etter initiativ fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I nettverkgruppa for urbant og bynært landbruk sitter representanter fra Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nibio, Bygdeforskning, NTNU, Sør-Trøndelag Bondelag, Byneset Bondelag, Voll gård, Skjetlein grønt kompetansesenter og "urbane dyrkere".

Så det blir spennende å se hvordan balkonger, hageparseller, parkanlegg, tak og bydelshager utvikler seg i årene som kommer:-)

Kompetansesenter og demonstrasjonshager for urbant landbruk

Sommeren 2016  etablerete Voll gård demonstrasjonshage og kompetansesenter for urbant landbruk. Gartner hentet med spesialkompetanse helt fra USA er ansatt og mange har besøkt åkeren og  hagen. Det gjennomføres kurs bl.a i samarbeid med Skjetlein vgs.

Andelslandbruk er også et konsept som kan knyttes til det bynære og urbane landbruket. Medalshus andelslandbruk  i Melhus er de som har kommet lengst på dette området i Sør-Trøndelag. Et annet eksempel er Vikhammer andelsgård som ligger i Malvik.

Felleshager i Trondheim har poppet opp. Kneiken felleshage er et eksempel. Kolonihager har eksistert en god stund, og har de senere årene hatt økende interesse. Klemetsaunet kolonihage ligger på veien utover til Flakk via Trolla. Den nyeste kolonihagen er Øysand Kolonihageby.

Trondheim kommune har informasjonsside om hva kommunen gjør. F.eks hvilke tilbud kommunen har hvis du savner en hage men ikke har selv:-)

Hvis du syns at det er viktig å støtte arbeidet med lokal matproduksjon og bønder i hele landet, så trykk på bildet av den frodige potetkassen:-)

 

 

 

Jubileumskake Strinda Frivilligsentral 25 år

Bydelstorg og 25-årsjubileum i Strinda Frivilligsentral

Søndag 12. juni i strålende vær med sol fra skyfri himmel gjennomførte Strinda Frivilligsentral sitt årlige Bydelstorg for 17. gang. Strinda Frivilligsentral er lokalisert i "Gulhuset" på Voll gård, og er en del av virksomheten som stiftelsen for Voll gård har. I styret til stiftelsen har Sør-Trøndelag Bondelag en styrerepresentant.

Nabolagshager

Mat i byen ga inspirasjon på mange områder

Urbane landbrukssenter og nye distribusjonskanaler for lokalmat var to av flere tema som ble belyst og diskutert på konferansen om Mat i byen som ble arrangert i Trondheim 12. april.

salat

Stor interesse for Mat i byen

Da den første nasjonale konferansen om Urbant og bynært landbrukt ble arrangert i Trondheim 12. april, var det over 80 personer som hadde møtt fram for å høre mer om dette høyaktuelle temaet.

Urbant landbruk møte på Byneset april 2016

Mange spennende muligheter i bynært marked

Det var på tide å bevege seg ut av Prinsenkrysset for å se hva som rører seg i landbruket på bygda i Trondheim. Så vi dro til Spongdal på Byneset mandag kveld der Byneset Bondelag og Trondheim kommune hadde invitert til møte om bynært landbruk og muligheter med bynært marked.

salat

Nasjonal konferanse om urbant og bynært landbruk

12. april er det klart for den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk. Konferansen arrangeres hos NTNU Moholt i Trondheim, og arrangør er Nettverk for urbant og bynært landbruk i Sør-Trøndelag. Konferansen er åpen for alle interesserte. Påmeldingsfrist 6. april

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere