Lunsjmøte i Lier

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Fokus på fruktbar jord i Nedre Eiker

Nedre Eiker Landbrukslag har hatt stort fokus på fruktbar jord det siste året. Torsdag kveld 13.06 var det duket for medlemskveld, den tredje i rekken, med tema "Fruktbar jord". – Dette er noe som medlemmene våre er opptatt av, og vi er glad for at Øystein Haugerud kunne innlede om temaet sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Nedre Eiker landbrukslag viste fram landbruket

Torsdag 13. juni viste Nedre Eiker landbrukslag fram landbruket i kommunen for Fylkesmannen i Oslo og Viken og landbrukskontoret i nye Drammen. – Hensikten med fagturen var å vise fram landbruket i Nedre Eiker og de utfordringene næringa har med hensyn til jordvern, sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Fornøyd Buskerud-delegasjon på Bondetinget

Det var en fornøyd Buskerud-delegasjon som reiste hjem etter to innholdsrike dager på Bondetinget på Lillehammer. – Dette har vært et veldig godt bondeting, med mange gode innlegg i generaldebatten og en god landing av regionreformen og ny inndeling av fylkeslag, sier leder Håkon Haug Laa og nestleder Steffen Green.

Egil Chr. Hoen valgt inn som første vara til styret i Norges Bondelag

Vår tidligere fylkesleder Egil Chr. Hoen ble valgt inn som 1.vara til styret i Norges Bondelag på Bondetinget. Vi gratulerer! - Jeg er veldig glad for denne tilliten, og ser fram til å brette opp ermene og ta fatt på jobben for denne viktige og fantastiske organisasjonen vår, sier Egil Chr. Hoen.

Bondetinget i gang!

Bondetinget 2019 er i gang, Buskerud-delegasjonen er på plass og leders tale og generaldebatten har vært hovedsakene på første dag. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har også hatt innlegg.- Det burde vær bannlyst og nedbygge dyrka mark når vi har alternativer, sa Bollestad til stor applaus fra salen. Generaldebatten hadde stort spenn i temaer og flere Buskerud-delegater har vært på talerstolen i dag.

Landbruket ut i skolen

Torsdag 23.5.19 arrangerte Norderhov Sogneselskap gårdsbesøk på Hjelmerud gård for førsteklassinger. Dette ble gjort for å spre kunnskap og gi barna mulighet til å lære mer om hvordan det er på en gård og hvordan melkeprodukter blir til.

Glad for avtale i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2020 16. mai. -Jordbruket forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Toppkarakter til 59 grader Topptur

Onsdag 15. mai var det nok en gang duket for 59 grader Topptur for naturbruks-skolene. – Vi er strålende fornøyd med arrangementet. Ikke minst må vi rette en stor takk til alle som bidrar til at dette blir en så bra dag, både sponsorer og de som stiller opp på postene, sier toppturgeneral Karl Henrik Berke. Også i år stilte Buskerud Bondelag opp på en post, denne gangen med pallestabling med traktor.

Bondelunsj på Skoger samdrift når Staten la fram sitt tilbud

Skoger bondelag hadde tradisjonen tror lunsj på Skoger samdrift i forbindelse med fremleggingen av statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Diskusjonen gikk livlig rundt bordet. – Dette er en tradisjon vi har hatt i Skoger i mange år nå, sier fylkesstyremedlem Ole Hans Unelsrød.

Ingen offensiv satsing

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Vårslepp på Ringerike

I helgen var det igjen klart for "Vårslepp på Felleskjøpet, Hønefoss". Arrangementet er tradisjonsrikt og er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag og Ådal Landbrukslag.

Et krav som styrker landbruk i hele Buskerud.

Jordbrukets krav styrker muligheten for å bruke jorda i hele fylket vårt og over hele landet, det er en forutsetning for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Torsdag
20
februar

Styremøte Buskerud Bondelag

Buskerud vgs.
Torsdag
20
februar

Stormøte om jordbruksforhandlingene 2020

Buskerud vgs. Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Tirsdag
03
mars

Styremøte Buskerud Bondelag

Oset, Golsfjellet

Våre samarbeidspartnere