Lunsjmøte i Lier

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Stort engasjement på møte om forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet har kommet med forslag til endringer i rovviltforvaltningen. Mandag arrangerte Buskerud Sau og Geit, i samarbeid med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk, åpent møte om temaet. - Vi er glad for å ha Åsmund Ystad fra Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk her for å gå igjennom forslaget for oss, sa leder av Buskerud Saug og Geit Gerd Jorde

Valg 2019 – landbruk på dagsorden

Buskerud Bondelag vil sørge for å sette landbruk på dagsorden under valget i høst. For å sørge for dette har vi lagt opp til to arrangementer i høst. Vi starter med åpent debattmøte på Fossesholm 21. august kl. 18:00 med landbruk som tema, her stiller alle partiene med sine listekandidater. Uka etter, 26. august, har vi invitert de politiske partiene sine listekandidater til fylkestinget i Viken på tur til Hallingdal med fjell-landbruket som tema.

Presentasjon for kommunestyret i Ringerike

Harald Fagerås, Norderhov Sogneselskap presenterte for kommunestyret i Ringerike produksjonene, mål og visjoner for primærnæringen på Ringerike og Hole. Fagerås supplerte med sine kunnskaper og erfaringer. Kommunestyret klappet spontant etter foredraget

Kornutvalget på tur til Finland

Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag sitter i Norges bondelag sitt kornutvalg var på tur til Yaras forsøksgård i Kutkaniemi i Finland tidligere denne uka. -Dette var en flott tur både faglig og sosialt, sier Unelsrød

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Kjenner du noen som har startet, eller har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. Hvem blir årets prisvinner i Buskerud?

Lier bondeag med stand på Lier-dagene

I år som i fjor deltok Lier bondelag på Lierdagene med egen stand. Det ligger mye arbeid i forkant av et såpass stort arrangement, og lokallaget har stått på. Hos Lier bondelag var det dyr av mange slag som barna kunne hilse på, hopping i høyet og selvfølgelig lokale produkter fra Lier.

Hovedutvalget for utdanning vedtok å bygge fjøs på Buskerud

Torsdag 19.06. behandlet hovedutvalget for utdanning (HUU) i Buskerud saken om bygging av fjøs på Buskerud videregående skole. Det var et enstemmig hovedutvalg som vedtok etablering av fjøs på Buskerud. – Vi er veldig fornøyd med dette vedtaket, nå ruster vi oss for framtida sier leder av hovedutvalget for utdanning Sissel Urke. Buskerud Bondelag er svært glad for denne avgjørelsen.

Fokus på fruktbar jord i Nedre Eiker

Nedre Eiker Landbrukslag har hatt stort fokus på fruktbar jord det siste året. Torsdag kveld 13.06 var det duket for medlemskveld, den tredje i rekken, med tema "Fruktbar jord". – Dette er noe som medlemmene våre er opptatt av, og vi er glad for at Øystein Haugerud kunne innlede om temaet sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Nedre Eiker landbrukslag viste fram landbruket

Torsdag 13. juni viste Nedre Eiker landbrukslag fram landbruket i kommunen for Fylkesmannen i Oslo og Viken og landbrukskontoret i nye Drammen. – Hensikten med fagturen var å vise fram landbruket i Nedre Eiker og de utfordringene næringa har med hensyn til jordvern, sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Fornøyd Buskerud-delegasjon på Bondetinget

Det var en fornøyd Buskerud-delegasjon som reiste hjem etter to innholdsrike dager på Bondetinget på Lillehammer. – Dette har vært et veldig godt bondeting, med mange gode innlegg i generaldebatten og en god landing av regionreformen og ny inndeling av fylkeslag, sier leder Håkon Haug Laa og nestleder Steffen Green.

Egil Chr. Hoen valgt inn som første vara til styret i Norges Bondelag

Vår tidligere fylkesleder Egil Chr. Hoen ble valgt inn som 1.vara til styret i Norges Bondelag på Bondetinget. Vi gratulerer! - Jeg er veldig glad for denne tilliten, og ser fram til å brette opp ermene og ta fatt på jobben for denne viktige og fantastiske organisasjonen vår, sier Egil Chr. Hoen.

Bondetinget i gang!

Bondetinget 2019 er i gang, Buskerud-delegasjonen er på plass og leders tale og generaldebatten har vært hovedsakene på første dag. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har også hatt innlegg.- Det burde vær bannlyst og nedbygge dyrka mark når vi har alternativer, sa Bollestad til stor applaus fra salen. Generaldebatten hadde stort spenn i temaer og flere Buskerud-delegater har vært på talerstolen i dag.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Torsdag
02
april

Styremøte Buskerud Bondelag

Lier
Torsdag
04
juni

Studietur Danmark

Sonnerupgaard gods, Sjælland, Danmark

Våre samarbeidspartnere