Bondejulebord på Fausko

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Ivrige bønder i Hemsedal dro i gang bondejulebord på Fausko forrige helg. - Et veldig bra initiativ sier Olav Huso, lokallagsleder i Hemsedal bondelag som understreker at dette var et lokalt initiativ.

Bondejulebordet i Hemsedal - en tradisjon

Årets julebord kunne by på både god mat og live-musikk og med rundt 50 frammøtte var det god stemning.

Det er 3. eller 4. året at det arrangeres bondejulebord i Hemsedal, og det har vært forskjellige aktører som har stått for arrangementet. I år var det et privat initiativ med lokale ildsjeler.

Skuffende av Regjeringa!

Regjeringa tar ikke sin egen, nylig vedtatte Stortingsmelding på alvor. Der blir det fastslått at ”inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla”. Landbruket har bedt om konkretisering av Stortingsmeldinga og blir vist til at løsninger skal komme via jordbruksoppgjøret.

Et nødvendig krav

I dag leverte landbruksnæringa sitt krav til Staten. Kravet har en ramme på kr. 2,2 mrd. Herunder legges det opp til at landbruket skal beholde effektiviseringsgevinsten på ca. kr. 0,5 mrd. Inntektsøkning er en nødvendig forutsetning for å produsere mer mat – slik Stortinget har bedt oss om. Men hvem vil være bonde i Norge når de fleste i landbruket tjener under kr. 300 000 per årsverk?

ÅPENT MØTE, FRUKT OG GRØNTPRODUSENTER

Aktive produsenter fra frukt, frilandsgrønnsaker,bær og veksthusmiljøet møtte opp på Foss Gård 23.april for å høre på statssekretær Harald O. Buttedahl i LMD og Arvid Laksesvela fra GPS fortelle om rammebetingelser og markedssituasjonen.

Påskekampanjen

Sigdal og Eggedal Bondelag deltok i påskeaksjonen. Det ble delt ut 500 egg fredag 30.mars. De fikk mange positive tilbakemeldinger.

Årsmøtet i Buskerud Bondelag

Det var aktive deltakere som møtte på årsmøtet til Busekrud Bondelag i går. Torunn Hovde ble gjenvalgt som fylkesleder.

KrF ønsker økt inntekt i landbruket

- I forbindelse med Stortingets behandling av landbruksmeldingen, har Kristelig Folkeparti forsøkt å få regjeringspartiene med på å tydeliggjøre behovet for økt inntekt i landbruket. Dessverre har forhandlingene strandet, selv om parlamentarisk nestleder i Krf, Hjemdal, fortsatt synes å holde døren på gløtt.

Buskerud: Gaupedebatt på NRK

Nærmere 60-70 personer møtte opp til gaupedebatt på Rosthaug vgs. Utgangspunktet for debatten er striden mellom lokal og sentral forvaltning om hvor mange gauper som skal felles i årets kvotejakt. Mange sauebønder mener at det er for mange gauper.

Massiv protest mot godsterminal

Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet, i dette kulturlandskapet, i dette landbruksområdet, i dette bomiljøet og langs disse skoleveiene blir det ingen godsterminal. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og til å feire sammen med dere når kampen er vunnet, sa leder av aksjonen, Knut Anders Berg.

Rekordhøy oppslutning om landbruket

90 prosent er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, og 79 prosent er positive til jordbruksbevilgningene over statsbudsjettet, viser MMI-måling på vegne av Norges Bondelag. Årets notering er den høyeste noensinne.

Medlemsmøte i Skoger Bondelag

Skoger Bondelag fikk besøk av Brita Skallerud på medlemsmøte. Skallerud poengterte viktigheten av et sterkt importvern. Uten dette er det ikke mulig å produsere mat i Norge.

Medlemsmøte i Skoger Bondelag

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag kommer på medlemsmøte i Skoger Bondelag onsdag 15. februar kl.19.00. Hun gir en innføring i hva landbrukspolitikken betyr for oss som bønder. Knut Langeteig gir en utredelse om en Russlandstur i bondelagets regi våren 2013. Sted: Skogvang. Det blir servering av pizza og kaffe.

Kandidater "Den selvforsynte bonden"

Buskerud Bondelag har opprettet en årlig pris til ”Den selvforsynte bonde”. Prisen skal gis til en bonde i Buskerud som har arbeidet bevisst med å øke selvforsyningsgraden på egen gård og i egen drift og som har profilert dette utad på en positiv måte.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Tirsdag
03
mars

Styremøte Buskerud Bondelag

Oset, Golsfjellet
Mandag
16
mars

Kornkonferanse

Buskerud vgs.
Onsdag
18
mars

Årsmøte Buskerud Bondelag

Lampeland Hotell

Våre samarbeidspartnere