Det har vært stor pågang på plantevernkursene som er avholdt så langt i år. Med mange brukere som har autorisasjonsbevis med dispensasjon ut 2015 eller som går ut tidlig 2016, ser vi et klart behov for tradisjonelle plantevernkurs i tillegg til det nettbaserte fornyingskurset, som ble lansert av Mattilsynet før jul.  

Norsk landbruksrådgivning Østafjells er faglig ansvarlig og stiller med foredragsholdere. SNS Buskerud, landbruk er kursarrangør og koordinerer alt rundt kursene. 

I Hallingdal tilbyr vi:

Fornyingskurs og kurs for førstegangsbrukere på Torpomoen rednings- og øvingspark på Ål,

lørdag 2. april (kl. 08.15 - 16.00). Avsluttende prøve/eksamen blir tirsdag 5. april samme sted (kl. 19.00 - 20.00).   

Pris fornyingskurs kr. 2.400,- og kurs førstegangsbrukere kr 2.500,- (inkl. grunnbok, kursmateriell, servering og eksamensavgift).

Påmelding til SNS Buskerud, landbruk, helst på e-post: inger.stensrud.haug@naeringogsamfunn.no eller tlf. 922 81 445.

Påmeldingsfrist: 18. mars.

Grunnboka ; "Handtering og bruk av plantevernmidler" er obligatorisk pensum, og blir sendt ut sammen med program, informasjon og faktura i god tid før kurset.

Vi tar forbehold om at det melder seg tilstrekkelig antall deltakere til å holde kurs.