Vi setter opp et ekstra fornyingskurs i Øvre Eiker pga. meget stor pågang på plantevernkursene i vinter. Med mange brukere som har autorisasjonsbevis med dispensasjon ut 2015 eller som går ut tidlig 2016, merker vi et stort behov for tradisjonelt plantevernkurs i tillegg til det nettbaserte fornyingskurset, som ble lansert av Mattilsynet før jul. 

Norsk landbruksrådgivning Østafjells er faglig ansvarlig og stiller med foredragsholdere. SNS Buskerud, landbruk og Buskerud Bondelag er kursarrangør.

Kursdato: Tirsdag 5. april (kl. 08.15 - 15.30). Avsluttende prøve planlegges samme ettermiddag (kl. 16.30-17.30).

Kurssted: Øvre Eiker, nærmere kurssted kommer vi tilbake til.  

Pris fornyingskurs kr. 2.400,- (inkl. grunnbok, kursmateriell, servering og eksamensavgift).

Påmelding: SNS Buskerud, landbruk, helst e-post: inger.stensrud.haug@naeringogsamfunn.no eller tlf. 922 81 445.

Påmeldingsfrist: 23. mars.

Grunnboka ; "Handtering og bruk av plantevernmidler" er obligatorisk pensum, og blir sendt ut sammen med program, informasjon og faktura i forkant av kurset.

Vi tar forbehold om at det melder seg tilstrekkelig antall deltakere til å holde kurs.

Nettbasert autorisasjonskurs for fornying

Før jul lanserte Mattilsynet nettbasert autorisasjonskurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt (alternativ til å delta på dagskurs). I første omgang er det utarbeidet spesialtilpasset kursmateriell innen fagområdene korn, fôrvekster og grøntanlegg. Bønder med andre produksjoner, som frukt, kan ta kurset i et av disse fagområdene. Kurset inneholder elektronisk lærebok og du betaler en årslisens.

Mer informasjon om nettbasert kurs på; www.mattilsynet.no under ”Autorisasjonsbevis plantevernmidler”.