Innledere på møtet var Ingrid B. Terum fra NLR HMS, Karoline Bjørge Norman fra Stamina Helse Drammen og Vestfoldbonden Knut Olav Omholt.

- Bonden er prisgitt politikk, vind, vær og virus innledet Terum og var innom flere temaer. Terum fortalte videre om hvor man kan få hjelp og at det er viktig at vi ser hverandre.

Ingrid B. Terum fra NLR HMS

Bjørge Norman er psykolog ved Stamina Helse i Drammen og fokuserte på faresignaler og hvordan en skal håndtere situasjonen om en selv eller andre trenger hjelp. - Ikke vær redd for å be om hjelp, enten det er av en kollega en i familen eller andre sa Bjørge Norman.

 Inga K. Bjøre Norman, Stamina Helse Drammen

 

Vestfoldbonden Knut Olav Omholt fortale om sin selvopplevde historie og kom med gode råd for hva en bør gjøre når en ser at en kollega sliter.