Fylkesleder åpnet årsmøtet og ønsket æresmedlem, utsendinger og gjester velkommen.

 • Det er snart ikke en dag uten en eller annen nyhet som berører oss bønder, og det er bra, åpnet Hoen sin tale med og fortsatte: - Det som ikke er bra er at det svært ofte er nyheter og meningsytringer som er negative for oss. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det så mye negativt rundt norsk landbruk og oss bønder, spurte Hoen og poengterte deretter følgende fakta:

 • Vi produserer verdens tryggeste mat

 • Vi har verdens beste jordbrukspolitikk

 • Vi har verdens nest laveste forbruk av antibiotika i matproduksjonen

 • Vi har et landbruk over hele landet

 • Vi kan tåle eller til og med profitere på moderate klimaendringer

 • Norge har aldri brukt mindre penger på landbruket i forhold til statsbudsjettet

 • Å være matprodusent er en fantastisk jobb!

Hele talen til fylkesleder Hoen kan du lese her.

 

Årsmøtet hadde besøk av Birte Usland som sitter i styret i Norges Bondelag. Birte tok for seg de politiske rammene og handelspolitikk, jordbruksforhandlingene, valg 2017 og ny landbruksmelding og næringspolitisk program. – FN konvensjonen sier at alle land skal sørge for matsikkerhet til egen befolkning slo Usland fast. I Norge har vi noen utfordringer, det er både bratt, vått og kaldt men vi har også noen store fordeler poengterte Usland. – Vi har både rein jord og reint vann og dyre- og plantehelse i verdensklasse.

Foto: Årsmøte med Egil Chr. Hoen på talerstolen.

 

Generaldebatten var preget av store bredde i temaer

 • Vi har en utfordring med hensyn til medlemsmassen mente lokallagsleder i Modum Truls Ødegård og det fortsatte. – Det er mange som ikke kjenner til hva Bondelaget gjør. Vi må bli flinkere til å vise fram hva vi har fått til avsluttet Ødegård.

 • Det er viktig at vi som bønder holder sammen åpnet Laa sitt innlegg med. Beite er et veldig aktuelt tema fortsatt Laa. – På beiteseminar lærte jeg at i1939 så ble det høstet 750 mill forenheter i 2015 høstet vi 300 mill forenheter. Vi har med andre ord stort stort potensiale for å øke matproduksjon ved å ta i bruk utmarksressursene avsluttet Hoen.

 

Tradisjonen tro blir det på årsmøtet delt ut flere priser:

Buskerud Bondelag startet med vervekampanjen på ledermøtet i november og på årsmøtet ble vinnerne kåret:

Øvre Eiker ble ukevinner med 14 nye medlemmer under sin verveuke.

Røyken ble ukevinner med størst prosentvis økning, med 10% økning i medlemsmassen under verveuka.

Periodevinner for hele perioden ble Skoger Bondelag med en medlemsøkning på 11,1%.

Foto: Bjørn Ekeberg (Skoger Bondelag), Toril Kure (Røyken Bondelag), Per Olav Krekling (Øvre Eiker Bondelag) og Egil Chr. Hoen.

 

Ole Hans Unelsrød takket vertskapet for åpen gård, i 2015 var det Myhrene gård i Hurum og Nordre Ulland gård i Flesberg som arrangerte Åpen Gård.

Foto: Jakob Volent (Hurum Bondelag) og Arne Garaas ( Flesberg og Rollag Bondelag).

 

En av de gjeveste prisene er kåring av årets lokallag i Buskerud, i år var det Modum Bondelag som stakk av med denne prisen. Modum er et lag som de siste årene har vist en veldig god utvikling fra å ligge omtrent nede for noen år siden til å bli et svært aktivt lag. Fylkesleder Hoen trakk blant annet fram engasjementet i det lokale kontaktutvalget for landbruket og arbeidet med næringsplanen, innsatsen under NBU sitt landsstevne og ikke minst stuntet med beiterpusserslippet i forbindelse med fjorårets jordbruksforhandlinger hvor lokallaget på kort varsel trommet sammen over 80 stykker.

Foto: Hans Dynge og Truls Ødegård fra Modum Bondelag og fylkesleder Egil Chr. Hoen.

 

Hvert år kårer Buskerud Bondelag årets Gla`bonde etter noen fastsatte kriterier. Når fylkesleder Hoen annonsert at årets Gla`bonde er tidligere landbruksdirektør Astrid Aass, ble det tatt svært godt i mot av årsmøtet som kvitterte med stående applaus.

Prisvinneren har et stort bankende hjerte for landbruket i Buskerud, sa fylkesleder Hoen og fortsatte. – Hun er kanskje ikke av de største matprodusentene men hun er lidenskapelig opptatt av gården sin og ikke minst har hun gjort en stor jobb med å spre informasjon om landbruket avsluttet Hoen.

Foto: Årets gla`bonde Astrid Aass.

 

Årsmøtet ble avsluttet med valget.

Egil Chr. Hoen ble gjenvalgt som leder og Lars Halvard Wetterstad ble gjenvalgt som nestleder. Styret består for øvrig av Ole Hans Unelsrød Lina Bjørk Sørby og  Håkon Haug Laa. Ole Anders Hodnungseth ble 1. vara og fast møtende i styret. Silje Ljøterud Bergan og Kristin Elvatun ble valgt som henholdsvis 2. og 3. vara.