Stormøte om jordbruksforhandlingene 2020

Torsdag
20
feb
Buskerud vgs. Buskerudveien 134, 3340 Åmot
18:30 - 22:00

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes kommer! ▪ Foran jordbruksforhandlingene 2020 – hva kan vi vente oss? ▪ Utfordringer og muligheter i landbruket framover

Våre samarbeidspartnere