Kompetanseløft Trøndersk landbruk

30 førsteprioritetssøkere på bachelor Husdyr på HiNT!

.

Ikke siden begynnelsen på 1990 – tallet har så mange søkt på 3 årig bachelor innen husdyr, velferd og produksjon.

Våre samarbeidspartnere