Hanne Solheim Hansen (Foto: Andreas Aarlott)
- Det er veldig positivt at ungdommen også er interessert i landbruk og matproduksjon, og dette er svært gledelige tall, sier Hanne Solheim Hansen i en pressemelding fra HiNT.

Etter å ha vært nede i under 20 søkere, var det 25 søkere til bachelor i Husdyrfag i fjor, og nå i 2014 er tallet 30.

Til sammen 45 søkere har HiNTs studier i Utmarksforvaltning eller Naturforvaltning som sitt førstevalg, en økning fra 36 søkere i 2013.

25 stykker ønsker å gå årsstudium Husdyrvelferd og 36 vil gå friluftsliv.

Dette er flotte tall for landbruket. Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner på om dette er en vedvarende trend, det vil vi få svar på i årene fremover. Det er lov å håpe.

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk har fokus på landbruket som kompetansenæring og ønsker å bidra til at flere tar utdanning innen landbruket og Grønne næringer. Hvis slike prosjekter kan være med å bidra til at dette faktisk skjer er det veldig gledelig.

Vi ser også en gjennomgående økning på søkning til naturbruksskolene i Trøndelag, spesielt Mære har opplevd en stor økning.

Positiv omdømmebygging, fremsnakking av landbruket og kvalitet på fagopplæringen er nøkkelen til at flere ønsker å ta grønne utdanninger.