Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Satser på å doble inntektene

Steinar Lium

Steinar Lium satser for fullt som kjøttprodusent. Nye investeringer skal sikre god inntekt i tiden som kommer.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Rådgiving lønner seg

Aktiv bruk av rådgiving gir tryggere beslutningsgrunnlag, og bedrer resultatet. Foto: Anne Grete Rostad

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Våre samarbeidspartnere