Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Skal bli bonde på heltid

Dina Arnø

Dina Arnø (21) har bestemt seg. Når hun er ferdigutdannet, skal hun bli gårdbruker.

Felles markedsføring av Naturbruk gjør godt rekrutteringsarbeid

Elever fra Øya

Naturbruksskolene i Trøndelag står sammen om markedsføring av sine skoler. Sammen blir vi mer synlig og med felles budskap blir vi tydelig.

Må bli mer profesjonelle

Foto: Håvard Zeiner

Olav Vasseljen (55) i Vikhammer er opptatt av å lære seg nye ting om jordbruket. Dette mener han er helt nødvendig for å drive optimalt.

Våre samarbeidspartnere