I dag ble klimakalkulatoren lansert. Den er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon på gårdsnivå.

 - Det er veldig bra at vi går så detaljert til verks, og finner klimapotensialet for den enkelte gård – det er jo der eventuelle endringer må skje, sier Jens Thori Kogstad. Han er leder i Akershus bondelag, har ansvar for klimasaker i Akershus, og driver sjøl gård med mjølk, kjøtt og korn.

- Jeg håper kalkulatoren kan hjelpe til å få fram overfor samfunnet at vi jobber hardt for klimaet, og at våre svar på klimautfordringene er betydelig mer offensive enn å kutte ut enkelte produkter eller produksjoner, sier han.

Bønder over hele landet tar i bruk klimakalkulatoren i løpet av høsten. Kalkulatoren regner ut gårdens klimaavtrykk, og skal følges opp med profesjonell rådgivning, og tiltak for å bedre klimaavtrykket. Det kan dreie seg om grøfting, endring i gjødsling, redusert jordbearbeiding, endret fôring og en rekke andre muligheter. Kogstad sier han håper mange vil gjøre gode tiltak på gårdene, men er klar på at det også må lønne seg å gjennomføre dem.

- Noen tiltak er enkle og rimelige. Men andre krever store investeringer. Det er nødt til å komme på plass finansiering som gjør at bonden ser seg tjent med å gjøre endringer.

Han understreker at det allerede foregår mye arbeid for å forbedre landbrukets utslipp totalt.

- Vi er godt i gang med å jobbe for bedre klima! Bare her i Akershus skjer det mye forsking og forsøk for å senke utslipp og binde karbon i jorda. Det foregår forsøk på karbonfangst gjennom dekk- og fangvekster, om lavere utslipp gjennom redusert jordbearbeiding og å avle fram mer klimavennlige dyr. Vi jobber mye med nyskaping. Noe av det tar tid – det er litt mer tidkrevende å jobbe med avl og endring av naturen enn å sette en dings på en motor, sier Kogstad. Han er opptatt av at alle kan gjøre noe, og at det er viktig at alle vet om det som foregår.

- Vi må informere samfunnet om at vi driver med en masse tiltak som antakelig allerede har stor positiv klimaeffekt, og som kan bli enda bedre. Målet er at reduksjon i klimautslipp ikke skal gå på bekostning av produksjonen, for vi trenger maten bøndene produserer også. Vi må snakke høyt om alt det bra som gjøres i landbruket, både til våre egne og til samfunnet ellers!