På gården kunne de besøkende oppleve mange ulike dyr som lamaer, ponnier, høner, kaniner griser, sauer og okser.
Arrangementet ga et godt innblikk i hva som er bondens hverdag og er med på å kommunisere hvorfor det er viktig med norsk matproduksjon.  


For mer informasjon om arrangementet se Eidsvoll og Ullensaker blad:

http://www.eub.no/nyheter/tusener-inntok-garden