Nyheter fra Akershus Bondelag

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst

Kommunikasjon og samarbeid sto på agendaen da Samarbeidsrådets medlemmer samlet seg i Skien i går. Lars Galtung, leder i Tine kommunikasjon og Per Ole Ranberg konstituert kommunikasjonssjef i Norges Bondelag innledet. - Vi har mye å hente på et tettere samarbeid i forhold til kommunikasjonsarbeidet, sa Ranberg.

Sammen om kornpolitikken

Fylkeslederne rundt Oslofjorden har vært samlet for å diskutere felles utffordringer. - Landbruksmeldinga slår fast at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningen. Da må kornproduksjonen opp, og det er vi som må komme med de gode forslagene på hvordan dette skal gjøres, sa Gimming. Fylkeslederen i Østfold Bondelag innledet til diskusjon.

Kurs: Halm som biobrensel

Kurset holdes på Bioforsk Apelsvoll den 14. februar.

Framtidig arealdisponering i Follo

Bondelagene i Follo samt Follo Skogeierlag inviterer til åpent møte torsdag 09. februar kl. 18.00 i Festsalen på Studentersamfunnet på Ås.

Vi kan ikke ha det sånn at bønder ikke anbefaler sine egne unger å gå på landbruksskolen. Det er rett og slett ikke bra nok!

Her kan du lese innlegget som Kristin Stanger fra Bygdeungdomslaget holdt for politikere og tilhørere på stormøte "Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer"

Fullt hus for landbruksmeldinga

Rundt 150 tilhørere hadde funnet veien til Kroer Vel i Ås da Akershus og Østfold Bondelag arrangerte stormøte om landbruksmeldinga med tema: "Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer"

Godt engasjement om landbruksmeldinga på stormøte i Ås

Alt fra statssekretær Dagfinn Sundsbø (SP) til fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell (SV) satt i panelet sammen med saksordfører for Landbruksmeldingen, Arne Haugen (Ap) og stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF). De var alle der for å svare på bøndenes bekymringer og utfordringer i forhold til den nye landbruksmeldingen.

Ressurssenter for eldre landbruksbygninger

Ressurssenteret for eldre landbruksbygg tilbyr gratis rådgivning innen temaet istandsettelse og bruk/ny bruk av eldre landbruksbygninger. Prosjektet finansieres av Akershus Fylkeskommune og Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foreløpig tilbys tjenesten for eiere i Oslo og Akershus.

Framtidig arealdisponering i Follo

Follo krets av Norges Bondelag og Follo Skogeierlag/Skogeierområde inviterer til møte torsdag 09. februar klokken 18.00, se vedlagte invitasjon.

Rovdyrdebatt i Artilleribygningen på Blaker skanse: LØRDAG 28.1.2012 KL 1900

Vi forventer høy temperatur, men saklige innslag, i årets rovdyrdebatt på Blaker Skanse! Kom og hør debattanter fra Norges Naturvernforbund, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges Bondelag m.fl.

Fortsatt stort ønske om å kjøpe melkekvote i Akershus.

Omtrent en fjerdedel av melkebrukene i Akershus ønsker å øke produksjonen, men det er ikke mange liter å få kjøpt. I 2011 var det bare 3 bruk som solgte melkekvota, noe som gav 246 279 liter til fordeling gjennom den statlige andelen av kvotesalget. - Det er positivt at den kraftige nedgangen i antall produsenter de seinere åra ser ut til å ha stoppet opp. Vi trenger absolutt å ha beitedyr også i våre områder for å holde kulturlandskapet åpent og produsentmiljøet levende.

Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer

Bondelagene i Akershus og Østfold arrangerer stormøte med tema: den nye Landbruksmeldingen. Dato: tirsdag 31. januar 2012 og sted: Kroer Samfunnshus, Ås. Møtestart: kl 1900. Ordstyrer for kvelden: Harald Milli. I panelet: meldingens saksordfører Arne Haugen (Ap), medlem av næringskomiteen Rigmor Andersen-Eide (Krf), fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og Bård Vegar Solhjell fra SV. Se forøvrig egen pressemelding i denne saken.

Medlemsmøte i Landkreditt for Oslo og Akershus

Hvert år avholdes det i alle fylker medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Temakveld om mat – krav og regler

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold inviterer til temakveld 27. februar kl. 19.00 Sted: Bakker gjestegård (Bakkergaarden), Trøgstad

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak - Viktig informasjon!

Husdyreiere med tap av sau på utmarksbeite til rovvilt og husdyreiere med dyr på hjemmebeite kan søke midler for beitesesongen 2012. Søknadsfrist 15. februar

Plantevernmidler i korn og potet

Bioforsk inviterer til Temadag den 15. februar på Thon Hotel Ski kl. 09.00: Plantevernmidler i korn og potetproduksjon - er det mulig å redusere bruk og miljørisiko?

Gi innspill til jordbruksforhandlingene

I denne undersøkelsen inviteres alle, både medlemmer og ikke-medlemmer til å si sin mening om hva Norges Bondelag bør prioritere i forkant av jordbruksforhandlingene 2012.

Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere