Medlemsmøtet for Oslo og Akershus holdes mandag 16. januar kl. 19.00 i Sundbytunet, Jessheim.

Temaet for møtet denne kvelden er: Landbruksforsikring ved Ingunn Skaalen fra Landbruksforsikring.

Gå inn på Landkreditt: https://www.landkredittbank.no/medlemsmote for mer informasjon