Landbruksmeldinga har visjoner om at matproduksjonen skal stige i takt med befolkningsveksten og at dette skal skje med mest mulig norske ressurser - hvordan skal vi få til det?

Dette var utfordringen som ble presentert for panelet som bestod av Arne Haugen (AP) saksordfører for landbruksmeldinga, Rigmor Andersen Eide (KRF) medlem i næringskomiteen, Nils Aage Jegstad (H), fylkesordfører i Akershus, Bård Vegard Solhjell (SV) stortingsrepresentant for Akershus og paralemtarisk leder for SV og Dagfinn Sundsbø (SP), statssekretær ved statsministerens kontor. Harald Milli var møteleder og styrte oss gjennom kvelden med stø hånd, og stamt tidsskjema.

Paneldeltagerene fikk først 10 minutter hver til å presentere sine syn på landbruksmeldinga, så var det en kort kaffepause før salen slapp til med innlegg og spørsmål. Det var mange tema som ble tatt opp men gjengangerene var økonomi, rekruttering og utdanning, grøfting og beitepussertilskudd.

 
Kristin Stanger fra bygdeungdomslaget fokuserte på utdanning og rekruttering i sitt innlegg. Hun mener det er bekymringsfullt at ikke engang landbruksskolene har landbruk på timeplanen. "Sprangridning, kaninhopping og bålbrenning er vel og bra, men det er ikke dette som er fremtida for norsk matproduksjon ..."

Kornøkonomi og grøfting var et av temaene som ble ofte tatt opp. He ved styreleder i Felleskjøpet Einar Enger
 

Godt oppmøte på Kroer vel

På slutten av kvelden fikk politikerene noen minutter hver til å oppsummere kvelden, og Arne Haugen sa blant annet at beitepussertilskudd var et tema han hadde fått mange innspill på og var et av temaene de skulle se nærmere på i næringskomiteen. Bjørn Gimming, fylkesleder i Østfold avsluttet kvelden med å gi blomster til paneldeltagerene. Han hadde fått "4 grønne hardføre og ei fredslilje" og måtte bestemme hvordan blomstene skulle fordeles. Til slutt endte Dagfinn Sundsbø opp med fredsliljen med beskjed om at han skulle gi den videre til sjefen.