“Ressurssenter for eldre landbruksbygninger” er et prosjekt i Akershus som eies av Akershus Bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v/ Hvam Agroutvikling. Prosjektet har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket.

Ressurssenteret for eldre landbruksbygg tilbyr gratis rådgivning innen temaet istandsettelse og bruk/ny bruk av eldre landbruksbygninger. Prosjektet finansieres av Akershus Fylkeskommune og Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foreløpig tilbys tjenesten for eiere i Oslo og Akershus.

Dette får brukerne av oss:

-En sparringspartner på næringsutvikling og ny bruk, særlig informasjon om muligheter for tilleggsnæring i landbruket knyttet opp mot istandsetting av gamle hus. Senteret vil også kunne formidle kontakt mellom leverandører av varer og tjenester og markedet knyttet til dette.

- Veiledning på istandsetting av eldre landbruksbygninger, og råd om tilpasning av nye bygningsvolum i tun.

- en konkret vurdering av landbruksbygninger opp mot relevante tilskuddsordninger. Utover dette: Fullstendig utarbeiding av søknader tilbys som  tjeneste mot betaling.

- Tilgang til nettverk

Vi tilbyr også:

-Kurs/foredrag/presentasjoner innenfor temaene: potensiale for næringsutvikling og ny bruk av eldre landbruksbebyggelse, istandsettelse, finansieringsordninger etc

Se program for ressurssenteret her

Se også egen nettside: http://www.facebook.com/pages/Ressurssenteret-for-eldre-landbruksbygninger/123943124387881