Slik kommenterer fylkesleiaren i Aust - Agder Bondelag, Erik Fløystad, den dramatiske hendinga på Vegårshei:
- Det er viktig at alle følger opp beitedyra sine nå som vi har konstatert ulveherjinger i fylket. Jeg føler med både sau og saueeiere som blir rammet. Det er bra at rovviltkontakter og fylkesmannen har vist effektivitet og handlekraft slik at skadefellingsløyve allerede er innvilget. Det å ta ut skadegjøreren på denne tida er meget krevende, men nå har en i alle fall mulighet til å forsvare husdyra sine. Viktig at alle melder observasjoner av ulv slik at en kan redusere skadene mest mulig.( foto: øystein moi )