Verre om melka blir borte i Aust-Agder

Som melkeprodusent og abonnent på Agderposten ble jeg meget provosert av å lese lederen i avisen 15. februar. En ting er å kritisere TINE for å omtale kornsirkler på skolemelka. En annen ting er å trekke inn Q-meieriene som ikke kommer inn på skolene med sin skolemelk. Og enda verre å likestille kornsirkler med importvern og regulering, alt som «uforklarlige fenomener».

Her i Aust-Agder leverer vi melka til TINE. Q-meieriene har ett meieri på Jæren og ett i Gausdal. I butikkene kan du velge mellom TINE og Q. Melka fra TINE er produsert i Agder-fylkene og er da den mest kortreiste melka. Det er også best for miljøet. Jeg syns det er smart å lære den oppvoksende slekt å bruke kortreist mat og støtte det lokale landbruket når det er mulig. Q-melka kommer mer langveis fra, fra Jæren.

Q-meieriene får hvert år store, såkalt «konkurransefremmende tilskudd». I 2016 rundt 90 millioner kroner. Fra i fjor sommer av fikk de et nytt tilskudd. Det virker slik at når TINE driver godt og gir eierne bonus så gir Q-meieriene samme bonus til sine leverandører, men størstedelen av denne bonusen dekkes av tilskudd. For 2017 får vi som leverer til TINE en bonus på 57 øre pr. liter. Det samme får Jær-bøndene som leverer til Q, men 45 øre av dette dekkes av tilskudd. Og hvem er det som betaler for tilskuddet til Q? Jo, det er forbrukerne. De som kjøper melka i butikken.

Det som er mest alvorlig er at lederen reiser spørsmål om importvernet som et «uforklarlig fenomen». Jeg syns dette er veldig lett forklarlig. Svekket importvern vil radere ut landbruket. Landbruket her i Aust-Agder er ganske sårbart og vil være ekstra utsatt dersom importvernet blir svekket. Heldigvis viser undersøkelser at folk flest vil ha et landbruk på dagens nivå i Norge. Det tror jeg gjelder Aust-Agder også, men jeg er litt usikker på om Agderposten vil bidra.

Så tilbake til der det starta: Kornsirkler. TINE sier de tok med dette bildet for å skape nysgjerrighet og undring. Å undre seg er noe mennesker har gjort i all tid. Det har skapt nysgjerrighet som igjen har gjort at vitenskapsmenn har gjort store fremskritt. Men etter det jeg har forstått blir kornsirklene snart borte fra kartongene. Dersom Agderpostens holdninger skulle vinne fram ville melka lett bli borte fra fylket vårt, og bli sterkt svekket på landsplan. Jeg utfordrer redaktøren til å bidra med opplysning og ikke bare dokumentere uforstand når det gjelder landbrukspolitikk.

Med hilsen Erik Fløystad