Foto: øystein moi

Ein tydeleg engasjert fylkesleiar Tor Erik Leland. Jenta med lilla skjerf heiter Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og sit i bystyret i Kristiansand på vegne av Miljøpartiet De Grønne. ( foto: øystein moi )

Framifrå samarbeid mellom Bondelaget og miljørørsla. Her plantar dei eit epletre i jordekanten.  (foto: øystein moi )

Bodskapen er klår, temperaturen er ofte høg  - og engasjement er så visst ikkje fråverande når partileiar Marte Rostvåg Ulltveit-Moe tek ordet. ( foto: øystein moi )