«Nytt år med nye muligheter» hører vi stadig flere omtaler som en positiv inngang til det nye året. Dette kan jeg selvsagt slutte meg til, og igjen står vi altså foran et spennende og ubrukt år. Et spennende år på så mange måter.

 Blir KrF en del av regjeringen? Hvis så skjer – hva skjer da med landbrukspolitikken?  Klarer KrF å påvirke retningen i landbrukspolitikken i en eventuell ny flertallsregjering?
Når det gjelder kommunevalget høsten 2019 er det nok en gang viktig for lokalpolitikerne å sette jordvernet høyt nok på dagsorden. Dette er spesielt viktig når vi samtidig tenker på store, og omfattende, naturinngrep i forbindelse med bygging av ny E 18.

 Jordbruksforhandlingene vet vi skal være ferdig innen 17.mai, men før den tid må det  gjøres det en god og svært viktig jobb fra våre tillitsvalgte i lokallaga.
Dette gjøres bl.a. ved å sende gode og konstruktive innspill, fra lokallaga – inn til sentrale personer i Norges Bondelag. I Oslo.

 Den jobben som gjøres i lokallagene er en uvurderlig suksessfaktor for at vi som næring skal lykkes. Fortsett i dette sporet, og lokalsamfunnet vil jevnlig se at Bondelaget er en seriøs næringsorganisasjon som er å regne med. En viktig medspiller for folk flest. I medgang – og i motgang.

 Gjennom resten av året så skal vi fortsette å ha god og tett dialog med lokale - og sentrale politikere som har nær tilknytning til landbruket. Relasjonsbygging og nettverksbygging er to  viktige faktorer for at vi skal lykkes.

Treffpunkter med Fylkesmannen sine utvalgte på landbruksavdelingen er også en viktig arena. Her opplever vi en god kontakt, og gjensidig nytte og respekt for hverandres kompetanse. Her finner vi gode løsninger som er bra for agderbonden

Jeg er, ved inngangen til dette året , mer  motivert enn noen gang for å gjøre en god jobb for Aust-Agder bonden.

Å bringe våre utfordringer og muligheter til torgs, der jeg har mulighet til å påvirke, blir svært viktig for meg.

 Med dette vil jeg ønske dere alle – bønder, bondevenner, gode samarbeidspartnere, stolte matprodusenter og folk flest -  et godt og grøderikt  nytt år .

Knut Erik Ulltveit
Fylkesleder Aust-Agder Bondelag