Det er nesten blitt en tradisjon at 3. klassingene i Sirdal besøker gården til Tove og Tor Arne Liland på Liland. 
– Sirdal Bondelag har innarbeidet at 3. klassingene får være med på gårdsbesøk, og det har etter hvert blitt en tradisjon at de drar opp til oss på Liland, forteller Tor Arne Liland som er styremedlem i Vest-Agder Bondelag.

 Torsdag fikk 21 elever fra Sinnes og Tonstad skule servert en god tradisjonell frokost på gården, selvsagt med de beste norske råvarer. 

 – Det ble videre informert om hvor viktig det er at den jorda vi har, blir drevet og ikke lagt under asfalt og betong. Den beste jorda er jo allerede oppdyrket og det tar lang tid å kultivere opp ny, poengterer Liland. 

 – Vi snakket også om en del foredlede produkter vi kan få fra de forskjellige dyreslagene, og elevene var lydhøre og flinke til å svare på spørsmål, opplyser bonden. 
I følgeTor Arne Liland produseres verdens reneste mat i Norge. 

– Det nyter hele befolkningen godt av, enten man bor i byen eller på landet. Andre land bruker store mengder antibiotika og faren for at bakteriene blir resistente er derfor veldig høy, sammenlignet med Norge, hvor medisinbruken er liten og kontrollert, fremholder Liland. 
På gårdsbesøket fikk de ivrige elevene hilse på både lam og melkekyr. 
– Det var en flott dag for både vertskap og de besøkende, oppsummerer Tor Arne Liland. 

 


Festbordet er dekka. Stuttreist mat. Helsekost.

 

 


Faglig påfyll. En populær foreleser. I bakgrunnen den landskjente sauebonden, fagmannen, Sven Haugom.

 


Et av naturens mange under. Ingen tvil om at dette er en skoletime de unge sirdølene vil huske. Kanskje for resten av livet ..