Når Bondelagets utskremte, med kamera på magen, var innom på ettermiddagen satt smilet løst på begge. 
Liten tvil om at praten hadde godt jamt i flere timer allerede.
Bruket som ligger langs E-18, fire steinkast fra landbruksskolen, ga mye å prate om: 16 melkekyr i et fjøs sist oppgradert på 80-tallet gir inngang til mange viktige spørsmål.
I de snaue to timene den utskremte var på besøk rakk vi bl.a. temaer som: Investeringskostnader kontra tilgengelig ressursgrunnlag, rekruttering og langsiktig tenkning, konsesjonslov, behovet for forutsigbarhet, verdien av markedsregulering, katter og pudler, hverdagslogistikkutfordringene på et gårdsbruk, høydeskrekk, drivstoffavgifter i kommende statsbudsjett, bondeyrket som kompetansearbeidsplass og vennlige kuer.

Flott med politikere som Ingebjørg, som søker kunnskap på andre måter enn i møter og gjennom dokumenter!
Og flott med bønder som Marianne, som stiller opp som vertskap gjennom en lang arbeidsdag!

Ingebjørg lovte å dele sine opplevelser på Facebook - kan være verdt en titt!

Mye å prate om på et melkebruk i Tvedestrand. Marianne til venstre. Ingebjørg til høyre.

Fire damer som koser seg i enga!

God kontakt mellom bonde og melkeku. Gir trivsel og livskvalitet for begge.