TIRSDAG 10.05.2016

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at i utgangspunktet er all bruk av åpen ild i naturen forbudt mellom 15. april og 15. september. Forbudet gjelder også utenom disse tidene når brannfaren er høy.

Varsel om skogbrannfare
Gå inn på YR sin varsel om skogbrannfare for å følge med på skogbrannfaren i din kommune.

Skogbrannhelikopteret er i beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer ordningen med skogbrannhelikopteret, og bruken koordineres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Les mer i artikkel om skogbrannberedskapen på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Informasjonsmateriell
• Skogbrann – vern og slokking er et hefte beregnet for opplæring av mannskap i skogbrannslokking. 
• Hefte "Det skjer ikke hos oss..." gir en kortfattet oversikt over problemstillingene med fokus på skogeiers ansvar og roller.
• Skogbrannfareplakater kan fås ved henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hva gjør du hvis du som førstemann kommer til en skogbrann?
Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.

Forsikring
Skogbrann kan gjøre stor skade på skog og gi store økonomiske tap for skogeier. Er du skogeier og vil forsikre skogen din? Ta kontakt med Skogbrand. Husk at du kan bruke skogfond med 85 % skattefordel til dekning av skogforsikring.