I fyrste halvleiken av februar månad vert det skipa til eit kurs med tittelen " Nytt kufjøs - fra ide' til byggestart."
Aktuelle foredragshaldarar er m.a. dyrlækjarar, bygningsplanleggjarar - og økonomiske rådgjevarar.
Ein vil i fyrste omgang rette søkjeljoset mot små bruk - og rimelege løysinger.

Heile programmet finn du dersom du klikkar deg inn på aktivitetskalenderen vår ( i høgre marg - på framsida ) - og blakar deg fram til den aktuelle datoen: 09. februar

Kurset er aktuelt både for dei som har planar om nybygg - og for dei som vil renovere eit grann på eksisterande bygningsmasse. ( foto: øystein moi )