Urbant landbruk handler om å bruke grønne områder til å oppnå flere mål samtidig, blant annet overvannsdisponering, estetiske omgivelser, tilrettelegge for gode møteplasser samtidig som det gis mulighet for å produsere sin egen mat uten sprøytemidler.
Aktivitetene omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling til distribusjon, salg og forbruk. Urbant landbruk kan være privat, offentlig, kommersielle, ideelle, temporære eller permanente og har blitt en arena hvor folk møtes, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, og deler av den kunnskapen en har.


Aae M. Hørsdal er parksjef i Kristiansand. ( foto: øystein moi )

"Matproduksjon i byen kan gi mer enn mat" - dette er overskriften på innbydelsen til et seminar om urbant landbruk som blir arrangert i Kristiansand den 13. mai.
Arrangører Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Bonde og småbrukerlaget  og Bondelaget. Seminaret er åpent for alle interesserte, og påmelding kan du gjøre ved å klikke på denne linken.

Foredragsholdere :

  • ordfører Harald Furre, Kristiansand kommune
  • professor Trine Hvoslef-Eide, Senter for urbant landbruk, NMBU
  • plan- og bygningssjef Venke Moe, Kristiansand kommune
  • parksjef Aase M. Hørsdal, Kristiansand kommune

Møtested:
Grønt Senter - Odderøyveien 5, Kristiansand.

Tidspunkt:
Klokka 12:00 - 16:00


Foto: øystein moi