Marit Gunn, lokallagsleiar i Lillesand Bondelag, seier at dyra no held seg høgt oppe i fjellet kor det framleis er grønt gras å finne. Alle venter dei no på regnvær og vindstille. Både spelsauen, Marit Gunn, Kåre - og eit hundretal med utslitne brannfolk frå heile dalføret.


Det blir nok multekrem til dessert denne sundagen.

 


Røyteppet er lett synleg i Valle. 

 


Marit Gunn og hjelparen Saga .