Elevene, sammen med sine lærere, skulle besøke syv ulike tema / stasjoner med fagstoff fra det store fagområdet – norsk landbruk.
Nysgjerrighet og interessen fra de unge var stor, og spørsmålene var kreative og mange. Det er stort å komme nært på rolige store dyr som igjen viser sin interesse for de nye besøkende i fjøset.

I melkefjøset til Johan Isak fikk elevene høre om og se moderne melkeproduksjon. Her har alle dyrene store areal og boltre seg på, sponbelagte madrasser til å kvile seg på og en skånsom robot som tar seg av melkingen når kua ønsker det selv. Hele dette kretsløpet imponerte elevene som fulgte på med spørsmål som – Spiser de bare gras? – Hvorfor har de øremerker? – Gjør det vondt når kalven merkes? – Hvor blir det av melka? Osv.

Etter besøk i fjøset vandret klassene videre til skogbruket hvor - arbeid i skogen – sikker bruk av motorsag og trefelling sto på timeplan. Videre bar det til en stasjon med tema trevirke fra treet ble plantet til bearbeidede ferdige produkter. Klima, energi og mangfold i naturen hadde også sin egen post. Her fikk elevene et grundig foredrag om hva vi bruker jorda til og en modell som viser hvor liten del av jord vi har tilgjengelig til matproduksjon.


En stor takk til vår lokale slakter Jens Eide - og til Tine, for et smakfullt og
næringsrikt måltid. ( foto: privat )

 

Spennende var det å komme innom «klasserommet» for jakt og viltforvaltning. Her var også jakthunden tilstede. Forvaltning av viltet i Lillesand og Birkenes interesserte de skuelystne.

De flotte nærområdene på Steindal ble benyttet når en av «skoletimene» hadde natursti på timeplanen. Her ble de stilt nyttige refleksjon spørsmål på tema om skog og landbruk.

Alle gruppene måtte også innom maskinhallen. Tema her var gårdens kretsløp og bondens maskiner. Kuene trenger mat. Jord må derfor bearbeides, gjødsles og omdannes til grasproduksjon. Her fikk de høre om hvordan dette utføres, hvordan alt utnyttes i et kretsløp og hvordan store moderne maskiner kan håndteres på en sikker og miljømessig måte.

Det var og lagt inn et storefri med matservering og god lukt fra grillen. Køen gikk fort unna når elevene fikk servert yoghurt, juice og pølser. Lokal slakter Jens Eide spanderte pølser og meieriet Tine stilte opp med drikke mm.

Vi håper elever og skoler opplevde skoledagen som nyttig og opplysende.

Med hilsen Landbruksorganisasjonen i Lillesand og Birkenes.


Skogbruk og HMS på timeplanen. ( foto: privat )


Hva er nå egentlig en melkerobot .....    (foto: privat )

 


Små barn - store dyr. (foto: privat )


Etter hvert - nærkontakt, trygghet og vennskap.  ( foto: privat )