Vest-Agder bondelag engasjerte seg tidlig i kampen om denne farlige planten, og var alt i fjor høst i møte med Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Statens Vegvesen for å  lage en framdriftsplan.

 

Fylkesmannen skriver den 06. mai på sine nettsider:

Landøyda har økende utbredelse langs kysten, spesielt i Vest-Agder. Det er utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe planten.

I 2015 kom det mange bekymringsmeldinger om dette til både kommuner, Fylkesmannen, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-A).

Lista og Lyngdal bondelag tok i 2015 med bakgrunn i problemer knyttet til utfordringer med problemugras langs veikanter kontakt med NLR-A for å få innarbeide ny praksis hos Statens vegvesen for å redusere omfang av uønska arter. Det ble i regi av NLR-A gjennomført et lite prosjekt for å utarbeide en god bekjempingsstrategi m.v. Prosjektet ble støttet økonomisk gjennom Klima- og miljøprogrammet hos Fylkesmannen.

På møte 22. 09.15 der Statens vegvesen, NLR-A, Bondelaget og Fylkesmannen deltok, ble det bestemt at vi skulle utarbeide en handlingsplan for å redusere omfanget av problemugras med spesielt fokus på landøyda.

For å løse denne oppgaven er det viktig med et godt samspill mellom bonden, nærings-organisasjonene, kommunen, Statens vegvesen, NLR-A og Fylkesmannen. Derfor har vi utarbeidet en handlingsplan der alle disse er aktører.

Vedlagt følger:

 

NRK sørlandet omtalte saken på denne måten på sine nettsider.

Fakta om Landøyda.