Birte Usland. ( foto: øystein moi )– Valgnemnda er svært fornøyd med at vi har fått mange forslag på gode kandidater til styret. Vi trenger ledere som er sterke på landbrukspolitikk og organisasjonsutvikling. Vi har lagt vekt på å finne personer som har bred kunnskap, tar initiativ, og som har engasjement, seier Elisabeth Irgens Hokstad, leder av valgnemnda, til Bondebladet.

Samstundes tilrår valnemnda at Lars Petter Bartnes held fram som leiar av Norges Bondelag det neste året.
Kristin Ianssen tek ikkje attval, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleiar. Val av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 8.–9. juni.