Av Erik Fløystad:

Årets krav er svært godt tilpasset landbruket på Sørlandet. Det er fokus på små og mellomstore bruk. Det legges opp til ekstra stimuli til områder som har arealer som går ut av produksjon, bl.a. med et driftsvansketilskudd og ekstra på arealtilskudd. Dette er viktig for Agder. Virkningen av oppgjørene de siste årene viser en dramatisk vridning av inntektsutviklingen der de største har en fin utvikling på bekostning av de mindre. Dette må rettes opp i år dersom vi skal beholde mangfoldet i næringa.

For øvrig veldig fornøyd med at det settes inn stimuli for et mer klimasmart landbruk.Landbruket har store investeringsbehov. Vi inviterer derfor til en investeringspakke utenom avtalen, der våre mange investeringsbehov kan bidra til økt aktivitet i byggebransjen som trenger nye oppdrag.

Årets krav kan være krevende for Regjeringen fordi det forutsetter budsjettmidler, men signaler fra landsdelens stortingspolitikere gir håp om at de erkjenner nødvendigheten av nettopp dette.