Av Torleiv Roland, NLR Agder. (Publisert i rådgivingsnytt nr 3 - 20016

Norges Bondelag har satt seg som mål om at landbruket skal gjøre seg uavhengig av fossile innsatsfaktorer, innen 2030. I Agder vil det bli samarbeid med NLR Agder for å prøve dette i praksis, blant interesserte Agderbønder.
Det er et mål å få rundt et 20-talls bønder på Agder til å prøve fossilfri rundballeplast, gjerne i mindre skala.
For rundballeplasten er tekniske egenskaper knytta til selve pakkinga antagelig det mest interessante. Foreløpige tester tyder på at fôrkvalitet neppe blir påvirket, med det vil vi også følge med på.
Det vil i 2016 bli forespørsel til bønder og maskinentreprenører om utprøving av fossilfri landbruksplast.
Kontakt gjerne Finn Aasheim på Bondelagets Agderkontor om du er interessert eller har spørsmål om dette.