Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.

Her finner du viktig og oppdatert informasjon om arbeidet som pågår i forbindelse med bekjempelse av bl.a. Landøyda