Urfe seminar Moi 2021

Sundag 17.oktober

12.00 Gardsbesøk på Løyning gard. Enkel servering.

            (ammeku, oksar og eiget salg av kjøt frå Vestlandsk raudkolle-kyr)

Ca 13.45 Gardsbesøk Haugland gard (mjølkeproduksjon på

            Vestlandsk raudkolle-kyr)

Ca 15.00 Gardsbesøk Knut Thunheim (Vestlandsk raudkollekyr. Livdyromsetning, informasjon frå Raudkollelaget)

 

Etterpå dreg vi til Moi hotell

18.00 : Fjellbeite-berekraftig for (Yngve Rekdal (Nibio))

Måndag 18.oktober, MOI hotell

Frå 09.30 Registrering, kaffe

10.00 Åpning, velkomst v/ Eli Serigstad (Statsforvalteren i Rogaland)

 

10.20  Ryfylke-kokken Frode Selvaag : Matopplevingar med lokal forankring

 

11.00 Urfe informasjon v/ Ola Hammer Langleite

(litt om slakteordning, status, utvikling, forskning og fakta rundt dei norske landrasene)

 

11.40 : Beinstrekk

 

11.50 Kva seier dei gode kokkane om Urfe ? Kenneth Austrheim (Nortura PROFF)

 

12.30 Lunsj

 

14.00 Økonomi i ekstensiv mjølkeproduksjon med landraser

(Edvin Vestvik, Tine Rådgivning)

 

14.45 Foring i mjølkeproduksjon med landraser

(Bengt-Egil Elve (Nortura medlem)

 

15.45 Beinstrekk

 

16.00 Foring i kastrat- og okseoppdrett med gamle kurasar

(Bengt-Egil Elve (Nortura medlem)

 

Pris for seminar : 500,- kr pr pers. Inkluderer lunsj måndag og program begge dagar

Overnatting kr 1290,-/ 990,- pr pers for hhv enkelt-/dobbeltrom

Påmelding innan 08.oktober til ola@olahammer.no eller tlf 91609081.