RMP og pizza

Statsforvalteren og strategigruppa for RMP inviterer til tre informasjonsmøter i Agder.

Vi serverer nyttig info om RMP og deilig pizza.

Program

- Hva er regionalt miljøprogram i jordbruket?

- Endringer for 2023-2026

- Hvilke tiltak kan en søke om RMP-tilskudd til?

- NLR Agder orienterer om soner for pollinerende insekter (et RMP-tiltak)

- SMIL+RMP=sant

Hvor og når er møtene?

• Tirsdag 28. mars kl. 19-22 på Kvåstunet

• Onsdag 29. mars kl. 12-15 på Majoren, Evjemoen - Evje Folkehøyskole

• Onsdag 29. mars kl. 19-22 på Tvedestrand vgs., avdeling Holt, festsalen

Det er ingen påmelding og møtene er gratis.

Velkommen!