I samarbeid med Froland Bondelag inviterer landbruksrådgiveren i Froland og Arendal til:

 

NYDYRKING MED FRES

 

Det nydyrkes fortiden ca 110 daa på Jomås i Froland.  Området ligger ca 1 km ovenfor grenda Jomås i Froland.

 Det er Ingar Jomås Buflaten som eier området.

 Adkomst skjer fra Osedalen på riksveien til Heldal og det er ca 13 km fra Osedalen og opp til feltet

 Det nydyrkes med fres og dette er en fin anledning til å se denne i drift.

 Tidspunkt vil være klokken 14.30. mandag 29.05.

 Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 97977311

 

Morten Foss

Landbruksrådgiver