Medlemssamling i Agder sau og geit 16.02.2017 (Oppdatert: 16.02.2017) ,  Jakob J Saaghus

 

Tid: 09.03.17 18:00 - 21.00
Sted: Revsnes Hotel, Byglandsfjord

 

En rekke saueholdere opplever tap i sin besetning gjennom beitesesongen. Mange er usikre på hvordan et slikt inngrep skal håndteres. Det gjelder alt fra rovviltstatus i fylket, varsling, hvordan vi går frem de første timene, bruk av kadaverhund, melding av tap med eller uten funn av kadaver, rett til erstatning og søknad om dette med mer.