Agder Bondelag inviterer til medlemsmøte for gjennomgang av årets nylig inngåtte jordbruksavtale.

Egil Chr. Hoen,1. nestleder i Norges Bondelag, vil orientere om årets jordbruksoppgjør.
Hva skjedde - hvorfor og hvordan..
Gjennomgangen vil først og fremst fokusere på avtalens innhold, men det vil også bli orientert om selve prosessen.
Åpent for spørsmål.

Vi serverer pizza m/ tilbehør.

Hjertelig velkommen til Majorstuen - på Evjemoen
Onsdag 07. juni kl 19:00