Maskindemonstrasjon mineralgjødselspreiing

 

Tid: 26.08.20 18:00 - 21.00
Sted: Stad: Oppmøte hos Knut Erik Paulsen, Dalevegen 84, 4747 Valle

 

Markdagen er meget aktuell for produsenter med alle typer produksjoner.

 

 

Mineralgjødsel er den største direktekostnaden i flere planteproduksjoner. Jevn spredning av riktig mengde er viktig for god vekst, næringsutnyttelse, økonomi og for å sikre minst mulig miljøbelastning. Særlig viktig er at jordet helt ut til kanten får jevnest mulig gjødsling, samtidig som at minst mulig kommer utenfor jordekantene. Det finnes mye nytt presisjonsutstyr - spørsmålet er om dette gjør en god jobb og hva er lønnsomt å investere i ?. Vi skal prøve å vise innstilling og kjøring så vi får gjort god spredejobb og vi vil vise hva kantsprederaggregat betyr.

 

Programmet blir med Knut Erik Paulsen, Jan Karstein Henriksen og Nere Haugå i Norsk Landbruksrådgiving Agder og representanter for Felleskjøpet.

 

Program:

  • Demonstrasjon – innstilling og kjøring med Knut Erik Paulsens Kverneland/Accord mineralgjødselspreder med vegecelle og kantsprederaggregat og traktor med GNSS-utstyr for presis avstand mellom kjøredragene på jordene. Vi vil særlig vise kantsprederaggregatets betydning for god spredning mot jordekanter.
  • Felleskjøpet har med og demonstrerer Kverneland/Accord GeoSpread og traktor som kan benytte den. Dette er utstyr med seksjonsavstenging som sikrer riktig mengde ut jevnt spredd på hele jordet uten overlapping/merspredning selv med ulikt kjøremønster og uregelmessige former på jordene.
  • Kort informasjon om hvordan skjøtte og gjøre tiltak i kantsonen. 
  • Diskusjon om utstyr for sporfølging, presisjonsspredning, kantspredning og om økonomien i å investere i kantspreder og annet presisjonsutstyr.

 

Servering undervegs i arrangementet. 

Alle vel møtt. Det er ingen deltakeregenandel å betale.

 

Velkommen til en spennende markdag.

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder og Felleskjøpet.