https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/framtida-for-agderlandbruket

Landbrukspolitisk møte -   OBS Påmelding!

Her deltar:

Olaug Bollestad, Mat- og Landbruksminister

Lars Petter Bartnes, styreleder i Norges Bondelag

Trine Vaag, styreleder i Nortura

Knut Erik Ulltveit, styreleder i Agder Bondelag

Tore Haugum, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Agder

Disse skal med på en rundtur I Kvinesdal på dagen med en del gårdsbesøk.

På kvelden fra kl. 19 skal Bollestad først ha et innlegg om psykisk helse i landbruket. Vi kjenner alle et økende arbeidspress i landbruket i tillegg til usikkerhet om vær og vind og økonomi. Selv om bønder flest er robuste folk, er det viktig å være obs på at det kan bli for mye for noen og landbruksministeren er også opptatt av dette. Ho har tidligere jobba i helsesektoren.

Etterpå blir det fokus på framtida for Agderlandbruket og rammevilkår for næringa. Her har vi en gyllen mulighet til å komme med innspill til ministeren, Bondelaget og Nortura om hva som må til for at vi skal sikre rekruttering til landbruket og at unge vil overta.

OBS:

Pga. koronaen er det bare lov å ta inn 150 stk. i kulturhuset.

Derfor må vi ha påmelding med navn og telefonnr til de som vil inn. Bønder fra hele fylket inviteres og prinsippet FØRSTE MANN TIL MØLLA gjelder!

Påmelding: E-post til Ivar Kvinlaug: ivarkvinlaug@gmail.com

eller SMS til Ivar: 90952613

Grunnet coronatiltakene får vi bare servert kaffe, twist og kjeks. Vel møtt!!

Smittevern:

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

mvh

Finn Aasheim

organisasjonssjef

Norges Bondelag Agderkontoret

tlf 38 07 19 71 / 922 95 713