Landbruksmøte i Kvinesdal

Kommunen og Fylkesmannen satser på næringsutvikling med Landbruksprosjekt del 2 – møt opp 11. april.

Tid: onsdag 11. april kl. 19.00.
Sted: Kultursalen i Kvinesdal kulturhus.

Vi håper så mange som mulig med tilknytning til landbruksnæringa i kommunen har anledning til å komme. Forrige landbruksprosjekt var rettet mot tradisjonelt husdyrhold. Er tiden moden for å tenke på andre produksjoner? Tilleggsnæringer, frukt og bær, grønnsaker, Inn på tunet – det er mange muligheter. Dette møtet holdes for å lodde stemning og sende noen signaler om hva landbruksnæringa, en viktig hjørnesteinsbedrift i Kvinesdal kommune, vil framover.

Program:

Kl. 19.00–19.15: Velkommen ved ordfører Per Sverre Kvinlaug og litt om hvorfor vi nå setter i gang Landbruksprosjekt del 2.

Kl. 19.15–19.30: Hvordan har det gått med bøndene som investerte og satset under det første Landbruksprosjektet? Bondelaget tar en prat med noen av de som satset ved forrige Landbruksprosjekt.

Kl. 19.30–20.30: Fylkesmannen får ordet:
Mulighetsrom – Gründermeldingen ved Tore Haugum.
Ole Magne Omdal har fått med seg Gurine Seland fra Reddal fellespakkeri og Per Try som er kjent for eplemost og potetkake.

Kl. 20.30–21.00: Pause med en matbit og tid til myldring og sosialt samvær.

Kl. 21.00: Litt fakta om landbruket i Kvinesdal, tilskuddsordninger fra kommunen og staten.

Veien videre – vi ber om tilbakemeldinger fra de som har tanker om å satse under Landbruksprosjekt del 2.

Velkommen!

Arrangør: Kvinesdal kommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.