Fornybar energi på gården | Statsforvalteren i Agder

 

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i fornybar energi på Kvås den 21. mars.

 

Høye energikostnader gjør det stadig mer aktuelt for eiere av landbrukseiendommer å investere i egen energisikkerhet. Økonomien i mange prosjekter er nå som en følge av de høye energipriser veldig god.

Følgende temaer tas opp i løpet av kurset: biovarme, solstrøm og solvarme, samt korte introduksjoner til småskala vind og vann.

Kurset er åpent for alle med interesse for temaet. Ved stor påmelding vil eiere av landbrukseiendom som vurderer konkrete prosjekt bli prioritert.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 17. mars kl. 12.00.

Arrangører: Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med NLR Agder, lokale skogeierlag og bondelag.