Tid: 14.02.19 18:30 - 22.00
Sted: Kvåstunet, 4588 Kvås

 

Vi holder kurs i ammekuproduksjon, med vekt på økonomi. Kurset går over 4 kvelder, men du trenger ikke delta på alle kveldene. De to første kveldene holdes på Evje, de to siste på Kvås. Kurset er helt gratis, men med hensyn til matbestilling så trenger vi likevel din påmelding. Du kan også endre underveis i din påmelding om det skulle bli behov for det.

 

PÅMELDING HER

 

Kveld 1 – 20. november (Evjetun, Evje):

Ressursgrunnlag - tilpasning. Passer det med ammeku på mitt bruk? Kan eg gjere av tilpasningar for å få bruket til å passe betre til den produksjonen eg ønsker? NLR Agder v. Knut Sigurd

Gode bygg til ammeku. Val av ulike løysingar, kva bør eg tenke på mitt bruk? Kostnadseffektive løysingar for bygg. NLR Agder v. Jørgen T

Kveld 2 – 6. desember (Evjetun, Evje):

Tilvekst hos slaktedyra – kva betydning har eit godt slakteoppgjer for økonomien. Nortura v. Elisabeth Kluften.

Avl og avlsframgang – avlen sin betydning for økonomien. Valg av gode livdyr. Nortura v. Elisabeth Kluften

Kveld 3 - 10. januar (Kvåstunet):

Rett og rimelig grovfor. Kva kan eg gjere for å senke grovforkostnadene mine? NLR Agder v Josefa AT

Økonomisk foring av dyra. NLR Agder v Josefa AT

NY DATO: Kveld 4 - 14. februar (Kvåstunet):

Kalving og kalvestell – råmjølkperioden. Betydningen av ein god start for kalven. Tine v. Mari Friestad

Kalving og kalveperioden sett frå veterinæren sin synsstad. Veterinær Kirsti Bjørndal.

 

Vi fylgjer opp med markdag om stell av beiter og beitebruk vår / sommar 2019.

PÅMELDING HER