Infodag om økologisk frukt og bær på Sørlandet

Grip sjansen! Informasjonsdag om økologisk frukt-og bærdyrking for deg som vurderer å starte produksjon av økologisk frukt og bær for salg. Kristiansand, 18. januar 2017.

Grip sjansen! Informasjonsdag om økologisk frukt-og bærdyrking for deg som vurderer å starte produksjon av økologisk frukt og bær for salg. Kristiansand, 18. januar 2017.

Foto: Jan Karstein Henriksen / NLR Agder


Dato: 18 januar 2017 09:30 - 15:30
Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Foregangsfylke økologisk frukt og bær, Aust- og Vest Agder Bondelag og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
Målgruppe: Produsentar som ynskjer å legge om til økologisk produksjon av frukt og bær for sal
Merknad: Arrangementet er gratis men krever påmelding pga av bestilling av mat.
Sted: Møterom «Kristiansand» hos Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.

Invitasjon til informasjonsdag

– Grip sjansen! til å produsere økologisk bær og frukt på Sørlandet.

Forbrukerne har i flere år vist økt interesse for å kjøpe økologisk frukt og bær og grossistene etterspør nå mer norskprodusert økologisk frukt og bær. Det derfor gode markeds- og produksjonsmuligheter for flere økologiske frukt- og bærkulturer. Det er spesielt gode muligheter for økning av økologisk jordbærproduksjon på Sørlandet, da rådgiverne har god erfaring og de klimatiske/biologiske forutsetninger er gode for å lykkes.

Vi må gripe sjansen mens markedsmulighetene for økologisk produksjon er på topp! Informasjonsdagen vil gi bred innføring om marked og regelverk, de viktigste agronomiske forutsetningene for å lykkes med en økologisk konsumproduksjon, samt muligheter/ begrensninger med forventet økonomi i de mest aktuelle bær- og fruktkulturer. Siste del av dagen blir det spesiell fokus på økologisk jordbærproduksjon i tunnel.

Informasjonsdagen er aktuell og viktig for deg som er interessert i å finne ut om økologisk produksjon for salg er noe for deg. Derfor «Grip sjansen» til å bli med på dette møtet!

Interesserte kan melde seg på spesialkurs innen de ulike økologisk bær- og fruktproduksjoner som arrangeres i senere i vinter. Avhengig av interesse settes det opp mer lokale eller landsdekkende kurs.

Program:

09.00 – 09.30: Registrering og velkomskaffe med frukt

09.30 - 09.45: Velkommen ved møteleder Ole Magne Omdal

09.45 - 10.30: Økologiske jordbær: markedsmuligheter, omsetning, varelevering, emballasje, distribusjon, kvalitetskrav:

  • BAMA: tilrettelegging og behov for økologiske bær i framtiden v/Roger Utengen
  • Kort om markeds-og prissensitivitetsprosjekt for økologiske jordbær på Agder v/Ole Magne Omdal, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder

10.45 - 11.30: Regelverk for økologisk drift og løsninger ved parallellproduksjon v/ Frøydis Linden, Foregangsfylke økologisk frukt og bær.

11.30 - 12.00: Kort om gjødsel/næring, plantevern, sprøyteutstyr og andre driftsmidler til økologisk bær og frukt ved Georg Smedsland og Jan Karstein Henriksen, NLR Agder.

12.00 - 12.45: Pause med matservering

13.00 - 15.30: Økologisk bærdyrking: For hver kultur blir det kunnskapsstatus og om det er spesielle «faglige hull» som gir fare for ikke å lykkes: krav til jord, beliggenhet og drift, tunnel eller friland, arbeidsbehov, produksjon gjennom året, forventet økonomi og lønnsomhet, spørsmål og diskusjon.

  • 13.00 – 13.40: Bringebær, Rips, Solbær, Stikkelsbær og hageblåbær – Anne Vintland og Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
  • 13.40 – 14.20: Frukt – v/Gaute Myren, NLR Viken (som direkte videoforedrag)
  • 14.30 - 14.45: Erfaringer med økologisk jordbærproduksjon på egen gård – inspirasjonsbonde/produsent Brit Mjåland  
  • 14.45 – 15.30: Jordbær – Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

Alle vel møtt!

Påmelding på grunn av bestilling av mat innan 16. janauar: 

Helst elektronisk i skjemaet under eller direkte til NLR Agder v/Anne Vintland tlf 404 35557 eller epost til anne.vintland@nlr.no .

PÅMELDING:


Fornamn:
Etternamn:
Postnr og stad:
E-post:
Mobilnr:
Melding til arrangør