Tid: 15.02.18 19:00 - 21.00
Sted: Kommunehuset i Valle, 4747 Valle

 

Mer info fås ved henvendelse til jakob.saaghus@nlr.no eller tlf. 97141754

 


Tema:

  • Kva er god jord og plantekultur?
  • Korleis dyrke godt grovfôr?
  • Økonomien i grovfôrdyrkinga


Innlegg ved Jan Karstein Henriksen frå Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Arrangør: NLR Agder