Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Bjarne Leonhardsen ut av styret i Norges Bondelag

Beklagligvis falt Troms sin representant, Bjarne Leonhardsen, ut av styret i Norges Bondelag. Leonhardsen har sittet som 1.vara til styret i to år. 1.nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, uttaler at Bjarne har gjort en kjempejobb og at det vil merkes at han er borte.

Thulefjord flyttes fra Bodø til Målselv

Norturas konsernstyre foreslår å legge ned fabrikken i Bodø, noe som betyr at Nordlandsbyen mister 30 arbeidsplasser. Det er ønskelig å styrke lokalmatsatsingen i Nortura, og styret ser Målselv som en naturlig base for denne satsingen. Her har de utstyr og kapasitet for å satse på en utvidelse av sortimentet.

Årsmøte Norges Bondelag

Leder og utsendinger har denne uka deltatt på årsmøtet til Norges Bondelag. Tove Hanssen fra styret i Troms Bondelag er med for første gang.

Bondeting på Lillehammer

Denne uka er det hektisk møteaktivitet i regi av Norges Bondelag på Lillehammer. I dag er det representantskapsmøte, og onsdag/torsdag er det tid for årsmøte. Svein Olav Thomassen, nestleder i fylkesstyret, skal holde innlegget fra Troms i generaldebatten. Temaet for hans presentasjon vil være rovdyrforvaltninga og fremtida for småfenæringa i fylket. I tillegg vil han fokusere på arktisk landbruk og oppfølging av målene i landbruksmeldinga.

Nils Bjørke og Asgeir Slåttnes

Nils Bjørke på Tromsbesøk

Under sin tur til Tromsø i helgen fikk Nils Bjørke omvisning i nyfjøsen til Rita og Asgeir Slåttnes. Fjøsen ble åpnet 18.mai av Irene Lange Nordahl. Fjøsen har plass til 60 kyr og går inn som en av Troms største fjøser.

Tromsbønder i Oslo

Ti representanter fra Troms bondelag deltok i aksjonen i Oslo mandag. Bilder kan du se her.

3000 sauer sendes til slakt i Lavangen kommune.

Dette er hva Troms Bondelag kan lese på Nrk Nordnytt sine hjemmesider i dag. 12 sauebønder legger ned på grunn av det dårlige tilbudet fra staten og norsk rovdyrforvaltning. I følge sauebøndene er det ikke lenger grunnlag for videre drift!

Stengte utkjøringa fra Tine Meieriet i Harstad!

I dag tidlig stengte bønder i Sør-Troms utkjøringa til meieriet i Harstad. Vi er skuffet over det elendige tilbudet fra staten. Dette er markering for vår misnøye, sier Edmund Ludvigsen, bonde fra Harstad kommune.

Staten overkjører bøndene i Tromsø!

I dag var det traktorkolonne inn til Tromsø fra Lyngen og Balsfjord. I sentrum samlet alle seg og gikk i tog fra Domkirka og til torvet. Der var bønder utkledd som statsminister, landbruksminister og bondeorganisasjonene sine topper. Det var godt oppmøte og et vellykket arrangement. I toget ble det illustrert hvordan staten overkjører bøndene!

Bønder i byn skapte trafikkaos i Harstad sentrum!

I dag har det vært mange bønder fra Troms Bondelag og Troms Bonde-og Småbrukarlag i Harstad sentrum. Det var et 20 talls traktorer og cirka 50 bønder og sympatisører samlet på torget. En vellykket markering med stor mediadekning. Etter markeringen kjørte traktorene sakte rundt i sentrum, dette til stor frustrasjon for andre billister.

Skuffet, men det er riktig beslutning som er tatt!

Dette sa leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, da bruddet var et faktum. Det er svært skuffende at Staten ikke følger opp egen landbruksmelding. Dette er ikke det vi hadde forventet oss etter alle fine ord som har vært brukt om distriktslandbruket utover våren.

Våre samarbeidspartnere