Tallene fra Norsvins statistikk viser at antall solgte semindoser ble redusert med hele 44 % i løpet av fjoråret. I løpet av de siste 5 årene er reduksjonen på 62 %. Dette er mer enn alarmerende, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag. 

Det har de siste år vært restriksjoner for bruk av midler fra Innovasjon Norge til bygging av grisfjøser nasjonalt, dette på grunn av overproduksjon. Troms Bondelag har flere ganger bedt om at Troms får være et unntak fra denne restriksjonen, dette fordi vi har sett utviklinga og dette har i tillegg store konsekvenser også for industrien i Troms, sier Asgeir.

Troms er igjen i en særstilling, denne gangen gjelder midler til fjøsbygging. ITroms fungerer det slik at en ikke får lån hos private banker dersom ikke Innovasjon Norge også går inn med midler.

Nortura inviterer til møte 10.mars i Målselv vedrørende saken og da er Innovsjon Norge også invitert. Troms bondelag vil være tilstede i møte og vi håper at vi før denne tid får tak i noen som kunne tenke seg å bli svineprodusent i Troms, avslutter Slåttnes.