Det er fortsatt en del lokallag som ikke har avviklet årsmøte enda, vi vet at de aller fleste arbeider med å få fastsatt dato og sted, dette vil bli annonsert etter hvert som det kommer inn til fylkeskontoret.